Mattia Jona La Portantina +39 02 8053315 mattjona@mattiajona.com


 
KATSUKAWA SHUNTEI I
1770 - 1820

Shuntei was a pupil of Katsukawa Shunei.